ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Informuje, że do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów i słuchaczy szkół dla dorosłych. Będą wszyscy uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z Covid 19.

Z poważaniem K. Niedźwiecka- dyrektor ZSZ PBO

Początek strony