ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

ZASADY PRACY GABINETU STOMATOLOGICZNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH  PBO

W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA SARS COVID-19

  1. Szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę stomatologiczną uczniom na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami.
  2. Gabinet stomatologiczny znajduje się na terenie internatu przy ul. Botanicznej 75 w Zielonej Górze.
  3. Świadczenia stomatologiczne realizuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DENTES.
  4. Uczniowie umawiają się telefonicznie do stomatologa i są przyjmowani w poniedziałki, wtorki, środy w godz. 9.00 -15.00. Rejestracja pod nr tel. 68 454 22 21. W przypadku nagłego bólu mogą być przyjęci także w innym dniu.
  5. Uczniowie niepełnoletni, chcący być objęci badaniem i leczeniem stomatologicznym, zobowiązani są dostarczyć wyrażoną na piśmie zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
  6. Do poczekalni uczniowie wchodzą w maseczce ochronnej z zasłoniętym nosem i ustami, myją ręce w toalecie w poczekalni, a następnie dezynfekują ręce przed wejściem do gabinetu. Podczas pobytu w gabinecie należy unikać dotykania powierzchni wspólnych. Po wyjściu z gabinetu należy ponownie zdezynfekować ręce.
  7. Przed i po wizycie uczniów sprzęt jest zgodnie ze standardami dezynfekowany oraz uruchamiana jest lampa bakterio i wirusobójcza.

 

 

                                                                                     

Początek strony