ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

ZASADY PRACY GABINETU STOMATOLOGICZNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH PBO 

1. Szkoła zapewnia uczniom profilaktyczną opiekę stomatologiczną.
2. Gabinet stomatologiczny znajduje się na terenie internatu ZSZ PBO przy ul. Botanicznej 75 w Zielonej Górze.
3. Świadczenia stomatologiczne realizuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DENTES.
4. Uczniowie umawiają się telefonicznie do stomatologa i są przyjmowani w:

- poniedziałki i wtorki 9.00 -15.00,

- środy 14.00-17.00,

- czwartki 9.00-12.00.

Rejestracja pod nr tel. 68 454 22 21. W przypadku nagłego bólu mogą być przyjęci także w innym ustalonym terminie.

5. Uczniowie niepełnoletni, chcący być objęci badaniem i leczeniem stomatologicznym, zobowiązani są dostarczyć wyrażoną na piśmie zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
6. Do poczekalni uczniowie wchodzą w maseczce ochronnej z zasłoniętym nosem i ustami, myją ręce w toalecie w poczekalni, a następnie dezynfekują ręce przed wejściem do gabinetu. Podczas pobytu w gabinecie należy unikać dotykania powierzchni wspólnych. Po wyjściu z gabinetu należy ponownie zdezynfekować ręce.
7. Przed i po wizycie uczniów sprzęt jest zgodnie ze standardami dezynfekowany oraz uruchamiana jest lampa bakterio i wirusobójcza.

 

Początek strony