ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Dnia 6 września (poniedziałek)

o godz. 16.30 odbędzie się zebranie rodziców dla klasy 1d sp (świetlica szkolna)

Dnia 8 września (środa)

o godz. 16.00 odbędzie się zebranie dla klasy 1Ta sp. - sala 25

o godz. 16.30 odbędzie się zebranie dla klasy 1a sp - sala 1 i 1b sp - świetlica.

Dnia 9 września (czwartek)

o godz. 16.00 odbędzie się zebranie klas 2 i 3 branżowej szkoły I stopnia i technikum.


Informujemy, że 14 września 2021 r. (wtorek) odbędzie się zebranie Rady Rodziców, godz. 16.00.

Początek strony