ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

21 września uczniowie z kierunku Technik Ochrony Środowiska przeprowadzili  badanie parametrów wody w stawach przy ulicy Waszczyka. Oto fotorelacja z wycieczki dydaktycznej.

Początek strony