ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Dnia 24 września klasy technikum ochrony środowiska (3 TboSP i 3TboG) brały udział w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Zielonogórski na wydziale inżynierii środowiska.

Uczniowie przede wszystkim wykonywali różnego rodzaju doświadczenia chemiczne związane z oznaczaniem próbek wody.

Odwiedzili także pracownię mechaniki cieczy oraz oglądali pod mikroskopami grzyby, a po zakończonych zajęciach każdy uczestnik został poczęstowany ciepłym posiłkiem.

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony