ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

W dniu 3 listopada kandydatki na przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego zaprezentowały swój program wyborczy uczniom naszej szkoły.
Kandydatki to Barbara Owsianka z klasy 3 Tb SP (profil: ochrona środowiska) i Maja Sułtanowska z klasy 3 Ta G (profil: budownictwo). W swoim programie wyborczym dziewczęta przedstawiły różnorodne propozycje ciekawych inicjatyw, które mogą uatrakcyjnić szkolną codzienność, jak i promować naszą szkołę w środowisku lokalnym. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie w programach wyborczych obu kandydatek - zachęcamy do uważnego zapoznania się z nim.
Wybory odbędą się w środę, 17 listopada.

Początek strony