ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

10 listopada nasza szkoła przyłączyła się do akcji "Do hymnu" i wspólnie razem z całą Polską o godz. 11.11 odśpiewaliśmy "Mazurek Dąbrowskiego".
To był dzień, kiedy wspomnieliśmy losy naszego kraju i podkreśliliśmy jak dumni możemy być, że mieszkamy w wolnej i niepodległej Polsce.
W tych trudnych czasach pandemii, mogliśmy spotkać się i wspólnie świętować nasze piękne święto.

Początek strony