ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Tradycyjnie 30 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w andrzejkowych wróżbach.

Początek strony