ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

W dn. 02.12.br. uczniowie kl. 3 TaG ZSZ PBO wraz z pedagogiem szkolnym wsparli Dom Samotnej Matki. To taki dobry uczynek przed zbliżającymi się świętami. Każdego z naszej społeczności szkolnej zachęcamy, by podzielić się dobrem.

Początek strony