ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

6 grudnia naszych uczniów i nauczycieli odwiedził Śwęty Mikołaj obdarowując cukierkami. Było to bardzo miłe spotkanie.

Początek strony