ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Uczniowie z kierunku Technik Ochrony Środowiska wraz panią Mirelą Ścigaj analizowali skład granulometryczny gleby. To bardzo ważne zagadnienie, ponieważ znajomość tekstury gleby pozwala na eliminowanie zagrożeń i zjawisk takich jak eutrofizacja. Pogoda tego dnia dopisała. Było ciepło i słonecznie.

Początek strony