ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Gratulujemy naszym uczniom T.Gulpinar, J.Sitarski, M.Czajkowski za zajecie III miejsca w grze terenowej pn. "Wiedzę zdobywam - przyszłość wygrywam".
Była to VI edycja konkursu zawodoznawczego zorganizowanego w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Początek strony