ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Klasa 1 Tu wraz z wychowawcą wybrała się na wycieczkę po Zielonej Górze. Zaczęliśmy od Domu Harcerza. Później szliśmy szlakiem lubuskich Bachusikow. Nasza przewodnik p. Alina Gajec ogłosiła konkurs na najciekawsze zdjęcie Bachusikow. Zabawy było co niemiara. Swoją wycieczkę zakończyliśmy w Palmiarnii.

Początek strony