ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

14 czerwca najlepsi uczniowie szkół, laureaci i finaliści olimpiad dostali od prezydenta miasta Zielona Góra stypendia. Otrzymała je również nasza absolwentka Natalia Guzewicz. Serdecznie gratulujemy!!!

Początek strony