ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców uczniów klas pierwszych dnia 8 września 2022 r. (czwartek)

  • Technikum - godz. 17.00 (1Ta, 1Tb, 1Tc, 1Tu)
  • Branżowa szkoła I stopnia - godz. 18.00 (1a, 1b, 1d)
  • Branżowa szkoła I stopnia - godz. 19.00 (1c)

Serdecznie zapraszamy na Zebranie Rady Rodziców przedstawicieli Trójek klasowych dnia 13 września 2022 o godz. 17.00.

ZSZ PBO w Zielonej Górze

Początek strony