ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Witamy 8 klas pierwszych! Witamy klasy drugie, trzecie i czwarte! Witamy nowych nauczycieli! :)
Życzymy wszystkim udanego nowego roku szkolnego 2022/2023!

Początek strony