ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Za nami pierwsza impreza integracyjna. Klasa 1tc wraz z wychowawcą pozdrawia!

Początek strony