ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

W piątek 30.09 uczniowie klas 4 technikum budowlanego odwiedzili wraz z opiekunami Park Naukowo -Technologiczny UZ. Głównym tematem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat hałasu w miejscu pracy oraz poznanie laboratorium Akustyki i Elektroakustyki w Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii.

Początek strony