ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

We wrześniu wzięliśmy udział w zadaniach w ramach Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych.
Z powodu koronawirusa nasza wiedza o zdrowiu jest coraz większa i coraz bardziej zwracamy uwagę na nasze postawy sanitarne, coraz więcej wiemy o chorobach.
Nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji i wspólnie mogliśmy oglądać filmy edukacyjne, mogliśmy rozmawiać o zdrowiu oraz przygotowaliśmy plakaty informacyjne.

Początek strony