ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

25 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Artystów.
Pani Aura Kozłowska zabrała naszą szkołę w podróż po sztuce, obrazach i wystawach. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się ze znanymi dziełami oglądając reprodukcje i prezentacje, a nawet grając na lekcji w Kahoota.

Początek strony