ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Ach, polonez
Do stycznia jeszcze daleko, ale my możemy podglądać już pierwsze próby tańca..
Brawo klasa 4tag i 4tbg! :)
Dziękujemy pani Sylwii Szymanowskiej i panu Radkowi Pawlaczykowi za przygotowania.

Początek strony