ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

26.10.2022 klasa IV Tbog uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych przygotowanych przez Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczniowie przygotowywali preparaty i prowadzili obserwacje mikroskopowe.

Początek strony