ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

27 października wręczyliśmy dyplomy i drobne upominki za konkurs "Queen Elisabeth II".Wasze prace były przepiękne!
1.Viktoria Vogel Wiktoria Szopa 1b
2. Filip Krawczyk 2Ta
ex aequo 2. Karina Tomaszewska 2Ta
3. Kovalchuk Krystina Sholomko Olena 1 TU ex aequo
3. Julia Dudzicz 1Tb ex aequo
3. Antonina Nawrocka 1Tb ex aequo
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział!!!

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony