ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Z okazji 45 lat Inżynierii Środowiska w Zielonej Górze uczniowie klasy I Tb i IV TbSp wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez Pracowników Wydziału.
Dowiedzieli się jak zrobić sztuczną krew, wywołać erupcję wulkanu, magazynować energię. Badali, między innymi, wpływ tekstury gleby na szybkość rozkładu materii organicznej oraz mieli okazję obserwować różne gatunki grzybów pleśniowych.
Na końcu, chętni uczniowie, wzięli udział w konkursie, w którym nasza uczennica Oliwia Szaj z klasy IV TbSP zajęła II miejsce. Dziękujemy za wspaniałe zajęcia i serdecznie pozdrawiamy.
Mirela Ścigaj

Początek strony