ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

6 listopada, na całym świecie, obchodzony jest DZIEŃ ZAPOBIEGANIA WYZYSKOWI ŚRODOWISKA NATURALNEGO PODCZAS WOJEN I KONFLIKTÓW ZBROJNYCH.
Z okazji tego dnia uczniowie klasy II Ta i I Tc wzięli udział w przygotowaniu wystawy. Przeprowadzone zostały lekcje, podczas których był omawiany ten problem i zwrócono szczególną uwagę na to jak ważny jest to problem i że dotyczy każdego z nas, bo jak powiedział sekretarz ONZ „Żaden konflikt zbrojny nie jest zbyt odległy, by nie zagrażać naszemu lokalnemu środowisku”.
Mirela Ścigaj

Początek strony