ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Tego roku wiosnę w naszej szkole zaczęliśmy dniem świętego Patryka.

Światowe, zielone obchody pełne nadziei, irlandzkich tańców oraz irlandzkiej muzyki.

Pani Aura

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony