ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

21 marca oficjalnie pożegnaliśmy zimę na Dzikiej Ochli. Było ognisko, konkursy i pisanie wierszy.

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony