ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

W dniu 16 maja uczniowie klas czwartych technikum oraz klasy trzeciej D szkoły branżowej uczestniczyli w wykładzie pana Krzysztofa Mazura, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej.
Spotkanie dotyczyło powstania w getcie warszawskim oraz pamięci o ofiarach Holocaustu. Wykład odbył się w dniu 16 maja , który to dzień jest uznawany za datę upadku bohaterskiego zrywu uwięzionych w warszawskim getcie.
Panu Krzysztofowi Mazurowi serdecznie dziękujemy za bardzo ciekawy i przejmujący wykład, wzbogacający wiedzę naszych uczniów o ważny kontekst historyczny.

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony