ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Od listopada w naszym Internacie odbywają się zajęcia Fitness z elementami Zumby. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w poniedziałki o godz.19:30 Niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach jest strój sportowy, obuwie sportowe oraz chęci i uśmiech.

Początek strony