ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

W tym roku biblioteczna tradycja tygodnia świątecznych kartek znalazła fantastycznych adresatów. Były nimi dzieci z zielonogórskiego szpitala. W ramach akcji Świąteczny Anioł, wolontariusze z naszej szkoły pod kierunkiem p. Magdy Andrzejewskiej (Kornelia Zduńska, Paweł Stachowski, Michał Kmiecik, Piotr Szmagier, Aurel Korczyński, Krzysztof Kostrzewa) rozdali robione przez uczniów kartki świąteczne dzieciom w zielonogórskim szpitalu z najlepszymi życzeniami.
Zdjęcia wkrótce.Nasz Mikołaj i jego pomocnicy bawili się 6 grudnia z dziećmi z Miejskiego Przedszkola nr 40, przy ul. Szczekocińskiej 13. Mikołaj jak zwykle rozdawał prezenty, elfy czytały dzieciom wiersze o zimie. Wizyta
sprawiła dużo radości obu stronom. Zorganizowana została przez Samorząd Uczniowski, pod opieką p. Mirosławy Sobeckiej.

Początek strony