ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

31 marca 2017  w naszej szkole odbyła się polsko – niemiecka konferencja pod hasłem „Szkoła Branżowa-szkoła niezawodna. Dualny sposób na zawodowy sukces”.

Konferencja odbyła się już po raz trzeci. Patronat nad imprezą objęła Izba Rzemieślnicza z Frankfurtu nad Odrą . Wsparta przez  lokalne firmy,  prowadzące   kształcenie dualne: Lumel  Sp. z o.o.,  MZK Zielona Góra,  GOBI Sp. z o.o. S.K.A. oraz PBO Sp. z o.o.

Na konferencji obecna  była Lubuska Wicekurator Oświaty, pani Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, Naczelnik Oświaty pan Jarosław Skorulski,  przedstawiciele Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy.

Konferencja skierowana była do dyrektorów gimnazjów, dyrektorów szkół podstawowych ,szkolnych doradców zawodowych, specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogów szkolnych.

Przedstawicielki Hanwerkskammer Frankfurt (Oder) przedstawiły niemieckie kształcenie dualne jako przykład dobrych praktyk oraz wczesny program preorientacji zawodowej w Niemczech. Pani wicekurator omówiła ministerialny program  głównych kierunków zmian w kształceniu zawodowym.

Uczestnicy konferencji byli zgodni, że kształcenie dualne daje znakomite efekty. Młody człowiek  rozpoczynający naukę w tym systemie staje się młodocianym pracownikiem. Uczniowie realnie kształcą umiejętności, potrzebne do zdania egzaminu zawodowego, poznają lokalny rynek pracy, nawiązują kontakty z pracodawcami i bez problemu znajdują satysfakcjonujące ich zatrudnienie od razu po zakończeniu nauki.

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony