ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Za nami tegoroczny szkolny konkurs języka niemieckiego. Wzięli w nim udział uczniowie ze wszystkich klas Technikum. W formie pisemnej należało rozwiązać kilka zadań sprawdzających znajomość materiału leksykalnego i gramatycznego języka niemieckiego. Zwycięzcą konkursu została uczennica z klasy 1 Technikum Gabriela Ślecka. Miejsce II zajął Michał Ratajczyk z klasy 3 Technikum, miejsce III zdobyła Izabela Kaczmarek także z klasy 3 Technikum. Zwycięzcom oraz wszystkim pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony