ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

W ramach projektu „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskich MOF” nasi uczniowie zdobywali i poszerzali wiedzę  z zakresu biologii i geografii w terenie. Poznali okoliczne lasy, rośliny  i zwierzęta. Dowiedzieli się jak one funkcjonują i jaką pełnią rolę w życiu i gospodarce człowieka oraz jak je chronić. Na podstawie różnych źródeł informacji (mobilna aplikacja na telefon „Atlas roślin polskich” i papierowe wersje atlasów roślin) uczniowie uczyli się rozpoznawać rodzime gatunki roślin. Zajęcia odbywały się pod kierunkiem nauczyciela biologii p. Michała Kuźmiaka oraz nauczycielki geografii p. Małgorzaty Chumińskiej.

 

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony