ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

W ramach projektu „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskich MOF” nasi uczniowie zdobywali i poszerzali wiedzę  z zakresu biologii i geografii w terenie. Poznali okoliczne lasy, rośliny  i zwierzęta. Dowiedzieli się jak one funkcjonują i jaką pełnią rolę w życiu i gospodarce człowieka oraz jak je chronić. Na podstawie różnych źródeł informacji (mobilna aplikacja na telefon „Atlas roślin polskich” i papierowe wersje atlasów roślin) uczniowie uczyli się rozpoznawać rodzime gatunki roślin. Zajęcia odbywały się pod kierunkiem nauczyciela biologii p. Michała Kuźmiaka oraz nauczycielki geografii p. Małgorzaty Chumińskiej.

 

Początek strony