ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

  

4 lutego uczniowie klasy 1Tb uczestniczyli w zajęciach integracyjno-wolontarystycznych zorganizowanych przez Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Celem spotkania była integracja młodzieży różnych szkół, wskazanie wartości wolontariatu w życiu społecznym oraz wspólna zabawa. Nasi uczniowie wykazali się dużymi zdolnościami tanecznymi, biorąc udział w charytatywnej zumbie na rzecz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie .Za udział oraz aktywność serdecznie dziękujemy i życzymy powodzenia w rozwijaniu swoich pasji tanecznych

Początek strony