ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

W dniu 27 października przedstawiciele SK PCK wraz w opiekunem uczestniczyli w X Konferencji na temat transplantacji i krwiodawstwa organizowanej przez PCK Lubuski Oddział w Zielonej Górze oraz Uniwersytet Zielonogórski.

Podczas spotkania przedstawiono między innymi zagadnienia związane z historią przeszczepów oraz komórkami macierzystymi. Istotnym punktem konferencji była debata oksfordzka pod hasłem „Transplantacją –szansa czy utrapienie”, gdzie mogliśmy poznać dawców i biorców przeszczepów, dowiedzieć się jak wygląda ich życie po przeszczepie oraz jakie mają marzenia. 

 To była cenna lekcja życia dla nasz wszystkich.

Początek strony