ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

W poniedziałek na 4 godzinie lekcyjnej młodzież z klas Technikum uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym z okazji obchodów Europejskiego Dnia Języków. Omówione zostały krótko cele i zadania tego przedsięwzięcia, dotychczasowa historia obchodów Dnia Języków, zaprezentowane ciekawostki językowe oraz przeprowadzony quiz językowy. Zabawy i ćwiczenia dotyczyły zarówno języków obcych jak i języka polskiego. Posumowaniem imprezy była zachęta do nauki języków w różnych formach i dowolnym czasie, a całości towarzyszyła wystawa zatytułowana "Czytajmy w oryginale" Zapraszamy do galerii

Początek strony