ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

W dniu 19 lutego 2016 roku odbyła się Konferencja "Szkoła zawodowa-szkoła niezawodna. Inwestuj w zawód". Była to jej druga edycja. Patronat nad konferencją objęli Lubuski Kurator Oświaty oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.
Głównym celem konferencji było promowanie szkolnictwa zawodowego, przybliżenie przemian systemowych  oraz ukazanie na przykładzie dobrych praktyk naszej placówki, w jaki sposób powinno funkcjonować nowczesne szkolnictwo zawodowe.
Zaproszonymi gośćmi byli dyrektorzy i wychowawcy gimnazjalni, pracownicy Poradni Peadgogiczno-Psychologicznych  oraz zielonogórskie instytucje, zajmujące się kształceniem i doradztwem zawodowym.
W konferencji uczestniczyli  przedstawiciele firmy  PBO, Lumel, współpracujący ze szkołą   w zakresie organizacji praktyk dla naszych uczniów.
Gościliśmy około 40-u osób. Prelekcje, wygłaszane przez zaproszonych specjalisów dotyczyły zapotrzebowania zawodowego w skali kraju i województwa, preferencji pracodawców i możliwości na rynku pracy, jaką daje młodemu człowiekowi ukończenie szkoły zawodowej.
 

Początek strony