ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

PROGRAM

Warsztaty edukacyjne -

V Festiwal Pomocna Dłoń - Doskonalsza „Niebieska Karta”

15 maja 2013 (środa) w godzinach 9.00-14.10

miejsce konferencji: Zespół Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o, ul. Botaniczna 77, Zielona Góra

9.00-12.10 Sesja plenarna - Przemoc: widzę - reaguję – przeciwdziałam

9.00 - 9.05

Otwarcie konferencji

Pani Małgorzata Hadrian - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych PBO Sp. z o.o.

Pani Małgorzata Mejza   - przewodnicząca Towarzystwa Rozwoju Rodziny

9.05-9.15

Przedstawienie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego w Zielonej Górze

Pani Magdalena Draszawka przewodnicząca zespołu

9.15-10.15

Procedura pomocy rodzinie doświadczającej przemocy w świetle nowych       przepisów (przemoc w rodzinie w ujęciu praca rodzinnego)

Pani Ewa Blachowska – Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

10.15-10.30

Przerwa na kawę oraz poznanie stoisk organizacji pozarządowych

10.30-11.30

Przemoc w rodzinie w ujęciu prawa karnego

Pani Monika Olejnik sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

11.30-11.50

Prezencja programu pomocy osobom pokrzywdzonym Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA

Debata, czas na pytania do referentów

11.50 – 12.10

Przerwa na kawę

12.10 – 14.10 Warsztaty - odbywają się równocześnie w 4 grupach

Grupa

Tematyka

Osoby prowadzące

  1.  

Niespecyficzne formy   krzywdzenia dzieci
oraz ich rozpoznawanie.

(dla mieszkańców woj. lubuskiego)

Dorota Hajewska - Kycia

  1.  

Praktyczne zastosowanie  
Niebieskiej Karty

(dla osób mieszkających lub pracujących w Zielonej Górze)

Małgorzata Barska

policjant

  1.  

Praktyczne zastosowanie

Niebieskiej Karty

(dla mieszkańców woj. lubuskiego)

Marlena Narewska

pracownik socjalny

  1.  

Praktyczne zastosowanie
Niebieskiej Karty

(dla osób mieszkających lub pracujących w Zielonej Górze – oferta dla pracowników oświaty)

Magdalena Draszawka

przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego

Uczestnictwo jest bezpłatne dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra oraz Województwa Lubuskiego

Początek strony