ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

07 stycznia odbył się konkurs matematyczny w technikum klas 1,2,3. W konkursie wzięli udział najzdolniejsi uczniowie pod opieką B. Markowskiej i A. Rzepka

 Konkurs  Konkurs  Konkurs

Początek strony