ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

W roku szkolnym 2012/13 uczestniczymy w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Świadomie wybieram przyszłość”.
Dzięki portalowi e-doradztwa zawodowego KluczDoKariery.pl do 31 grudnia 2012 roku młodzież naszej szkoły zbada swoje predyspozycje zawodowe. Projekt pokazuje, iż ludzie posiadają pewne typy osobowości zawodowej i mogą sami kształtować własną ścieżkę kariery zgodną z ich osobistymi preferencjami i predyspozycjami zawodowymi.
„Wiemy, że każdy posiada pewne cechy charakteru, które determinują jego sposób działania, podejmowania decyzji czy kontakty międzyludzkie. Niewielu jednak potrafi bezpośrednio powiedzieć młodej osobie jak wykorzystać posiadane cechy w kształtowaniu swojej ścieżki kariery. Stąd też powstał pomysł zorganizowania kampanii, której celem jest właśnie podpowiadanie młodzieży jak mogą wykorzystać posiadane cechy do odniesienia sukcesu w sferze zawodowej” – tłumaczy Rafał Żmuda, właściciel portalu KluczDoKariery.pl
Z początkiem września uczniowie otrzymają dostęp do wyniku Kwestionariusza Obszarów i Kompetencji Zawodowych, podczas lekcji nauczyciele przeprowadzą zajęcia dotyczące świadomego podejmowania decyzji zawodowych. Uczniowie będą mogli wypełnić Kwestionariusz Obszarów i Kompetencji Zawodowych za pomocą otrzymanego loginu i hasła od 1 września do 31 grudnia 2012 roku. Mogą to zrobić w dowolnym miejscu i czasie – podczas lekcji lub w domu.

Klucz do kariery

Świadomie wybieram przyszłość

Początek strony