ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Tolerancja a stereotypy


  • 17. 05. 2012 r. w internacie odbyły się zajęcia wychowawcze pt. „ Tolerancja a stereotypy”. Młodzież uczestnicząca w zajęciach miała możliwość wejścia w role różnych grup społecznych będących często ofiarami dyskryminacji oraz odczucia „na własnej skórze” negatywnych emocji skierowanych przeciwko nim. Na bazie takich doświadczeń uczestnicy wspólnie sformułowali definicję tolerancji, dyskutowali o przyczynach uprzedzeń, oraz o tym ,czy łatwo jest być tolerancyjnym i dlaczego warto takim być.

    Początek strony