ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Szlachetna Paczka


  • Już po raz czwarty w grudniu 2011 roku biblioteczna czytelnia staje się miejscem centralnym w szkole. Tutaj czekamy na darczyńców przynoszących paczki, które następnie nasi wolontariusze dostarczają potrzebującym. Podobnie jak rok temu sztabem Paczki dowodziła p. Ewa Awińska przy współpracy p. Katarzyny Niedźwiedzkiej. Sztab działał od piątku do niedzieli ale jeszcze w poniedziałek ostatni spóźnialscy przywozili swoje prezenty. W tym roku wraz z ZST im. M. Kopernika objęliśmy pomocą jedna z rodzin szykując dla niej ponad 40 paczek.

    Początek strony