ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Warsztaty "Kilka słów o miłości"


  • Dnia 6 marca odbyły się zajęcia warsztatowe pt:"Kilka słów o miłości..." Miłość jest najpowszechniejszym tematem twórczości ludzkiej co widać w poezji, malarstwie, literaturze oraz muzyce. Podczas zajęć internackich temat wzbudził wiele pytań oraz żywą dyskusję...

    Początek strony