ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Młodzieżowy Uniwersytet Zielonogórski


  • Rozpoczęła się III edycja akcji edukacyjnej pn. „Młodzieżowy Uniwersytet Zielonogórski”. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów przez wykładowców i studentów UZ. 1 marca br. uczniowie klas: 1 ta/1 tac, 2 ta/2 tc, 3 ta i 4 tb wzięli udział w projekcie pt. „Samowiedza – kreatywność – zaradność” prowadzonym w naszej szkole w formie wykładu przez mgr J. Kubicką-Jakuczun oraz w warsztatach pod opieką studentów UZ. W tym samym dniu uczniowie klasy 2 tb oraz 3 tb odwiedzili UZ i wzięli udział w wykładach pt.: „Ogólna teoria babek z piasku i innych konstrukcji geotechnicznych” (prowadzony przez dr inż. W. Szajnę) oraz „Niezwykłe materiały pamiętające swój kształt” (prowadzony przez prof. UZ M. Kuczmę). 20 i 28 marca zapraszamy na kolejne zajęcia z projektu „ Młodzieżowego Uniwersytetu Zielonogórskiego”
  • - zdjęcie 1

    - zdjęcie 2

    Początek strony