ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

05.10.2022

09.11.2022

14.12.2022

08.03.2023

05.04.2023

17.05.2023

Zobacz plan najbliższego zebrania

08.09.2022- klasy pierwsze technikum i BSIS
05.10.2022- klasy 2,3,4 technikum oraz 2,3 , BSIB
23.11.2022- klasy 4Tag i 4Tbg propozycje ocen niedosatetcznych
14.12.2022 - wszystkie klasy
22.04.2023 - klasy 4Tag i 4Tbg propozycje ocen niedostatecznych
17.05.2023 - propozycje ocen niedostatecznych technikum i szkoła branżowa

 

 

2022/2023

 

 

 

Turnus I

 

Lp.

Klasa

Zawód/ profil

Wychowawca

1

1a-SP

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Waltrowska Agata

2

1c-SP

operator obrabiarek skrawających/ mechanik pojazdów

samochodowych

Szymanowska Sylwia

3

2a-SP

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie/

Siuta Alicja

4

2d-SP

mechanik pojazdów samochodowych

Rzepka Adam

 

5

 

3b-SP

wielozawodowa: kierowca mechanik/ sprzedawca/ monter sieci i instalacji sanitarnych/ operator obrabiarek

skrawających/mechanik pojazdów samochodowych

 

Pawlaczyk Radosław

 

 

 

 

1

1Ta-SP

technik budownictwa

Piechnik Anna

2

1Tb-SP

technik ochrony środowiska

Siuta Alicja

3

1Tc-SP

technik hndlowiec

Dzioch-Wojciechowska Małgorzata

4

2Ta-SP

technik budownictwa

Ścigaj Mirela

5

4 Ta-G

technik budownictwa

Wielkoszyńska Anna

6

4 Tb-G

technik ochrony środowiska/ technik handlowiec

Szabunia Ryszard

7

4 Ta-SP

technik budownictwa

Piechnik Anna

8

4 Tb-SP

technik ochrony środowiska/ technik handlowiec

Janowska Małgorzata

 

 

 

 

 

 

Turnus II

 

1

1b-SP

wielozawodowa: murarz-tynkarz/ monter sieci i inst. san./

sprzedawca/ ślusarz, dekarz/ stolarz

Szymawska Sylwia

2

1d-SP

mechanik pojazdów samochodowych

Kokot Marek

3

2b-SP

wielozawodowa: operator obrabiarek skrawających/ kierowca

mechanik/ sprzedawca/ monter sieci i instalacji sanitarnych

Pawlaczyk Radosław

4

3a-SP

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Szabunia Ryszard

5

3d-SP

mechanik pojazdów samochodowych

Dariusz Polaczek

 

 

 

 

1

1Ta-SP

technik budownictwa

Piechnik Anna

2

1Tb-SP

technik ochrony środowiska

Siuta Alicja

3

1Tc-SP

technik handlowiec

Dzioch-Wojciechowska Małgorzata

4

2Ta-SP

technik budownictwa

Ścigaj Mirela

4

4 Ta-G

technik budownictwa

Wielkoszyńska Anna

5

4 Tb-G

technik ochrony środowiska/ technik handlowiec

Szabunia Ryszard

7

4 Ta-SP

technik budownictwa

Piechnik Anna

8

4 Tb-SP

technik ochrony środowiska/ technik handlowiec

Janowska Małgorzata

 

 

 

 

 

 

Branżowa Szkoła II Stopnia

 

1

1BSII-a

technik pojazdów samochodowych

 

 

Opiekunowie wszystkich grup: Szabunia Ryszard

Kokot Marek

2

1BSII-b

technik mechanik

 

3

1BSII-c

technik robót wykończeniowych w budownictwie/ technik

handlowiec

4

2BSII

technik mechanik/ technik pojazdów samochodowych

Rady pedagogiczne

21.12.2022- klasy IV po gimnazjum

25.01.2023 reszta klas

22.02.2023 rada podsumowująca II semestr

26.04.2023 rada klasyfikacyjna klas kończących IV po gimnazjum i branżowa szkoła II stopnia

czerwiec 2023 rada klasyfikacyjna, data zostanie ustalona

28.06.2023 rada podsumowująca

Organizacja roku szkolnego

1 września 2022 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 - 31 grudnia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna

30 stycznia – 12 lutego 2023 r. Ferie zimowe

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna

28 kwietnia 2023 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach IV po gimnazjum

Egzamin maturalny Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin zawodowy Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

23 czerwca 2023 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

31.10.2022
13.01.2023
19.04.2023
02.05.2023
04.05.2023
05.05.2023
02.06.2023
09.06.2023

Numer Konta Rady Rodziców przy ZSZ PBO sp. z o.o. w Zielonej Górze

PKO BP S.A. II O Zielona Góra 15 1020 5402 0000 0602 0170 5532

Dziennik elektroniczny
Dziennik elektroniczny

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony