ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Wytyczne dla uczniów obowiązujące podczas egzaminów maturalnych i zawodowych w ZSZ PBO

HARMONOGRAM MATUR I EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest dostępnych wiele materiałów, z których mogą korzystać maturzyści i ich nauczyciele podczas przygotowań do egzaminu maturalnego. Bardzo pomocne mogą być zbiory zadań z poszczególnych przedmiotów (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/ które zawierają od kilkudziesięciu do kilkuset zadań, pogrupowanych według zagadnień tematycznych. Wiele zadań w tych zbiorach zawiera nie tylko przykładowe rozwiązania, ale również komentarze i wskazówki, przydatne w samodzielnej pracy. Dostępne są również dodatkowe zbiory zadań z matematyki (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/matematyka/) oraz wszystkie arkusze egzaminacyjne egzaminu maturalnego z lat 2015–2019 (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/).

Wszystkie te zadania mogą być wykorzystywane do przygotowania własnych materiałów do utrwalania i powtórek materiału oraz przygotowywania własnych miniarkuszy egzaminacyjnych. Wszystkie zadania opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną są częścią domeny publicznej, zatem mogą być dowolnie wykorzystywane do pracy w klasie – zadania można wybierać, łączyć w wiązki. Na stronie CKE materiały są dostępne w formacie plików .pdf. Zadania można dowolnie modyfikować, zarówno co do treści, jak i formy graficznej.

Na bazie doświadczeń z ubiegłych lat Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowała również filmy dotyczące najważniejszych kwestii, w tym najczęściej popełnianych błędów, w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego, biologii i chemii (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/filmy/). Warto je obejrzeć wspólnie z uczniami oraz omówić, np. podczas wideokonferencji (jeżeli istnieje taka możliwość).

CKE przygotowała również cały pakiet materiałów dotyczących części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego: zbiór zadań (https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/20141026_Polski_ustny_Zbiór_zadań.pdf) i przykładowe nagrania (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/jezyk-polski-czesc-ustna).

Wszystkie te materiały mogą służyć zarówno do pracy własnej uczniów, jak i stanowić element wykorzystywany przez nauczyciela podczas zdalnych zajęć.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol

Zostaną podane od października

04 listopada 2020

16 grudnia 2020

3 marca 2021

7 kwietnia 2021

19 maja 2021

KLASA

ZAWÓD

WYCHOWAWCA

1d sp 

Mechanik pojazdów samochodowych

mgr Dariusz Polaczek

2 Ta-G

Technik budownictwa

mgr inż. Anna Wielkoszyńska

2 Tb-G

Technik ochrony środowiska/technik handlowiec

mgr Ryszard Szabunia

2 Ta-SP

Technik budownictwa

mgr inż. Anna Piechnik

2 Tb-SP

Technik ochrony środowiska/technik handlowiec

mgr Małgorzata Janowska

4 Ta-G

Technik budownictwa

mgr inż. Anna Piechnik

     

2a-SP

Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie

mgr Dariusz Polaczek

2b-SP

Wielozawodowa- kierowca mechanik, monter sieci i instalacji-sanitarnych, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, ślusarz, stolarz, sprzedawca

mgr Sylwia Szymanowska

2c-SP

Operator obrabiarek skrawających

mgr Agata Waltrowska

2d-SP

Mechanik pojazdów samochodowych

mgr Beata Markowska

2a-G

Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie

mgr Jolanta Wiśniewska

2b-G

Wielozawodowa – kierowca mechanik, sprzedawca, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz0tynkarz, ślusarz

mgr Ewa Awińska

2c-G

Operator obrabiarek skrawających

mgr Sylwia Szymanowska

2d-G

Mechanik pojazdów samochodowych

mgr inż. Krzysztof Uhman

3a-G

Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, kierowca-mechanik

mgr Alicja Siuta

3c-G

Operator obrabiarek skrawających/ślusarz

mgr Adam Rzepka

3d-G

Wielozawodowa – mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych

mgr Radosław Pawlaczyk

1a-sp

Monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie

mgr Ryszard Szabunia

1b-sp

Wielozawodowa – mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, monter sieci i instalacji sanitarnych

mgr Radosław Pawlaczyk

 

Podany zostanie w późniejszym terminie

W technikum

14 października 2019 r.- poniedziałek

02 stycznia 2020 r. — czwartek

03 stycznia 2020 r. — piątek

03 kwietnia 2020 r.- piątek (dzień otwarty)

04 maja 2020r. - poniedziałek (egzamin maturalny)

05 maja 2020r. - wtorek (egzamin maturalny)

12 czerwca 2020 r. - piątek

23 czerwca 2020 r. - poniedziałek (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie)

W branżowej szkole I stopnia

14 października 2019 r.- poniedziałek

02 stycznia 2020 r. — czwartek

03 stycznia 2020 r. — piątek

04 maja 2020r. - poniedziałek (egzamin maturalny)

05 maja 2020r. - wtorek (egzamin maturalny)

12 czerwca 2020 r. - piątek

23 czerwca 2020 r. - poniedziałek (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie)

Numer Konta Rady Rodziców przy ZSZ PBO sp. z o.o. w Zielonej Górze

PKO BP S.A. II O Zielona Góra 15 1020 5402 0000 0602 0170 5532

Dziennik elektroniczny
Dziennik elektroniczny

Początek strony