ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Wytyczne dla uczniów obowiązujące podczas egzaminów maturalnych i zawodowych w ZSZ PBO

HARMONOGRAM MATUR

Informacja o przyborach i materiałach pomocniczych

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest dostępnych wiele materiałów, z których mogą korzystać maturzyści i ich nauczyciele podczas przygotowań do egzaminu maturalnego. Bardzo pomocne mogą być zbiory zadań z poszczególnych przedmiotów (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/ które zawierają od kilkudziesięciu do kilkuset zadań, pogrupowanych według zagadnień tematycznych. Wiele zadań w tych zbiorach zawiera nie tylko przykładowe rozwiązania, ale również komentarze i wskazówki, przydatne w samodzielnej pracy. Dostępne są również dodatkowe zbiory zadań z matematyki (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/matematyka/) oraz wszystkie arkusze egzaminacyjne egzaminu maturalnego z lat 2015–2019 (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/).

Wszystkie te zadania mogą być wykorzystywane do przygotowania własnych materiałów do utrwalania i powtórek materiału oraz przygotowywania własnych miniarkuszy egzaminacyjnych. Wszystkie zadania opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną są częścią domeny publicznej, zatem mogą być dowolnie wykorzystywane do pracy w klasie – zadania można wybierać, łączyć w wiązki. Na stronie CKE materiały są dostępne w formacie plików .pdf. Zadania można dowolnie modyfikować, zarówno co do treści, jak i formy graficznej.

Na bazie doświadczeń z ubiegłych lat Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowała również filmy dotyczące najważniejszych kwestii, w tym najczęściej popełnianych błędów, w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego, biologii i chemii (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/filmy/). Warto je obejrzeć wspólnie z uczniami oraz omówić, np. podczas wideokonferencji (jeżeli istnieje taka możliwość).

CKE przygotowała również cały pakiet materiałów dotyczących części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego: zbiór zadań (https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/20141026_Polski_ustny_Zbiór_zadań.pdf) i przykładowe nagrania (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/jezyk-polski-czesc-ustna).

Wszystkie te materiały mogą służyć zarówno do pracy własnej uczniów, jak i stanowić element wykorzystywany przez nauczyciela podczas zdalnych zajęć.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol

Zostaną podane od października

04 listopada 2020

16 grudnia 2020

3 marca 2021

7 kwietnia 2021

19 maja 2021

ROK SZKOLNY 2021 / 2022

Turnus I

 

Lp.

Klasa

Zawód/ profil

Wychowawca

1

1a-SP

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie/

A.  Siuta

2

1b-SP

wielozawodowa: operator obrabiarek skrawających/ kierowca mechanik/ sprzedawca/ monter sieci i instalacji sanitarnych/ murarz-tynkarz

R. Pawlaczyk

3

2b-SP

wielozawodowa: kierowca mechanik/ sprzedawca/ monter sieci i instalacji sanitarnych/ operator obrabiarek skrawających/ stolarz/ mechanik pojazdów samochodowych

R. Pawlaczyk

4

2d-SP

mechanik pojazdów samochodowych

D. Polaczek

5

3a-G

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

J. Wiśniewska

6

3b-G

wielozawodowa: kierowca mechanik/ sprzedawca/ monter sieci i instalacji sanitarnych/ ślusarz

A. Siuta

7

3c-G

operator obrabiarek skrawających

S. Szymanowska

8

3d-G

mechanik pojazdów samochodowych

K. Uhman

       

1

3 Ta-G

technik budownictwa

A.  Wielkoszyńska

2

3 Tb-G

technik ochrony środowiska/ technik handlowiec

R. Szabunia

3

1Ta-SP

technik budownictwa

M. Ścigaj

4

3 Ta-SP

technik budownictwa

A.  Piechnik

5

3 Tb-SP

technik ochrony środowiska/ technik handlowiec

J. Małgorzata

       
   

Turnus II

 
       

1

1d-SP

mechanik pojazdów samochodowych/

A.  Rzepka

2

2a-SP

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

R. Szabunia

3

3a-SP

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

D. Polaczek

4

3b-SP

wielozawodowa: kierowca mechanik/ sprzedawca/ monter sieci i instalacji sanitarnych/ murarz-tynkarz/ślusarz/ stolarz

S. Szymanowska

5

3c-SP

operator obrabiarek skrawających

A.  Waltrowska

6

3d-SP

mechanik pojazdów samochodowych

B.  Markowska

       

1

3 Ta-G

technik budownictwa

A.  Wielkoszyńska

2

3 Tb-G

technik ochrony środowiska/ technik handlowiec

R. Szabunia

3

1 Ta-SP

technik budownictwa

M. Ścigaj

4

3 Ta-SP

technik budownictwa

Piechnik

5

3 Tb-SP

technik ochrony środowiska/ technik handlowiec

J. Małgorzata

 

Podany zostanie w późniejszym terminie

15 października 2021  piątek

12 listopada 2021 piątek

7 stycznia 2022 piątek

8 kwietnia 2022 piątek

2 maja 2022 poniedziałek

17 czerwca 2022 piątek

 

Numer Konta Rady Rodziców przy ZSZ PBO sp. z o.o. w Zielonej Górze

PKO BP S.A. II O Zielona Góra 15 1020 5402 0000 0602 0170 5532

Dziennik elektroniczny
Dziennik elektroniczny

Początek strony