ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

Rozpoczynamy II edycję projektu z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym

pt.: „W drogę zabieram głowę”, którego celem jest:

1. Zmniejszenie ryzyka związanego z uczestnictwem w ruchu drogowym.

2. Kształtowanie umiejętności percepcyjnych oraz postaw niezbędnych do bezpiecznego zachowania się pieszego w ruchu drogowym.

3.Kształtowanie umiejętności percepcyjnych oraz postaw niezbędnych do bezpiecznego zachowania się rowerzysty w ruchu drogowym.

4.Kształtowanie umiejętności percepcyjnych oraz postaw niezbędnych do bezpiecznego zachowania się kierujących i pasażerów pojazdów mechanicznych w ruchu drogowym.

5. Kształtowanie świadomości ryzyka i konieczności przestrzegania obowiązujących zasad i przepisów ruchu drogowego.

Zachęcamy do udziału w pierwszym etapie, czyli zaprojektowaniu plakatu promującego projekt.

Szczegóły w regulaminie.

Zobacz także: zgoda na publikację

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony