ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

26 lutego odbyły się zajęcia pt. "Bezpieczeństwo w sieci", aby uświadomić młodzieży jakie są zagrożenia związane z korzystania z Internetu. Warsztaty przeszły w luźnej atmosferze przy zabawie w kalambury oraz przy wspólnym rozwiązaniu quizu z hasłami dotyczącymi bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy.

 

Zawodowcy

Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Początek strony