ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

To hasło stanowiące rozwiązanie tegorocznego quizu z wiedzy o przyrodzie, który odbył się w dniu 2 czerwca 2016r.
Akcja miała na celu promowanie postaw ekologicznych wśród naszych mieszkańców i uświadomienie wszystkim jak kruchy jest nasz ekosystem. W internacie każdego dnia staramy się być „Ekologami” segregując odpady czy zbierając baterie.

Początek strony