ul. Botaniczna 77
65-392 Zielona Góra

ZSZ PBO Zielona Góra

Zespół Szkół Zawodowych PBO

01.03.2011r. w Naszym Internacie odbyły się warsztaty zawodoznawcze z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej.
Tematem warsztatów było: "Poznawanie siebie w aspekcie wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej".
Głównym celem zajęć było poszerzenie wiedzy na temat świata zawodów oraz wskazania źródeł informacji o zawodach.
Młodzież wykonała także autotest pozwalający zbadać profil zawodowy, a tym samym wskazać grupę zawodów najbardziej odpowiednich do ich predyspozycji.

 

Początek strony